Jak pracujemy

Psychodynamiczne rozumienie człowieka

W naszej pracy opieramy się na rozumieniu człowieka zgodnym z metodą psychoterapii psychodynamicznej. Jest to model psychoterapii mający dużą skuteczność w leczeniu szerokiego spektrum zaburzeń takich jak zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe, odżywiania, depresję oraz inne trudności emocjonalne.

Zgodnie z założeniami psychoterapii psychodynamicznej wraz z naszymi pacjentami podejmujemy refleksję nad ich nieświadomością. Każdy człowiek posiada nieświadome emocje, konflikty, impulsy i pragnienia, które wpływają na podejmowane przez niego decyzje, sposób w jaki buduje relacje i związki z innymi, jak przeżywa emocje, jak rozumie świat w którym żyje i innych ludzi. Analiza tych nieświadomych emocji, przekonań i pragnień stanowi ważny przyczynek do lepszego rozumienia siebie, oraz zmiany, którą pacjent pragnie osiągnąć w terapii.

Praca na relacji

W terapii psychodynamicznej ważną rolę odgrywa relacja pomiędzy terapeutą i pacjentem. Podczas trwania psychoterapii między psychoterapeutą a pacjentem tworzy się więź. Terapeuta zachęca do swobodnej wypowiedzi i skojarzeń, nie ocenia pacjenta, lecz pomaga mu lepiej zrozumieć siebie. Często odnosi się do jego przeżyć, emocji, stara się zrozumieć i nazwać to, co może dziać się z pacjentem. Sesje są osobistym spotkaniem, gdzie można swobodnie opowiedzieć o wszystkich swoich problemach, przeżyciach, myślach czy emocjach. Terapeuta stawia hipotezy dotyczące tego jak rozumie przeżycia pacjenta, jego nieświadome pragnienia i konflikty.

Przeniesienie

Ważnym elementem pracy terapeutycznej jest analiza przeniesienia. Jest to nieświadomy proces w którym pacjent przeżywa terapeutę jak ważne osoby ze swojej przeszłości, kierując do niego podobne pragnienia, emocje, czy oczekiwania jak do ważnych bliskich.

Praca nad przyczynami

Psychoterapia psychodynamiczna zakłada pracę nie tylko nad redukcją objawów – które dokuczają pacjentowi. Pracujemy przede wszystkim nad przyczynami tych objawów. Dlatego też ten rodzaj terapii ma wysoką skuteczność leczenia. Naszym celem są zmiany w sposobie funkcjonowania osobistego i interpersonalnego, zmiany w sposobie postrzegania siebie i innych, sposobu budowania relacji i ważnych dla siebie związków. psychoterapia psychodynamiczna zakłada zmiany na poziomie osobowości. Zmiany podobne nie mogą powstać w przeciągu kilku spotkań. Wymagają czasu i osobistego zaangażowania pacjenta. Można o tym powiedzieć tak: przez wiele lat życia każdy z nas funkcjonował w pewien sposób, starał się sobie radzić, stawał się taki, jaki jest – zmiana wymaga więc też czasu. Czasu aby siebie zrozumieć, czasu aby zmienić siebie. Dlatego też psychoterapia którą prowadzimy jest często pracą długoterminową.

Praca zgodna z kodeksem etyki

Pracujemy zgodnie z Kodeksem Etyki zawodowej psychoterapeuty i psychologa. Oznacza to zarówno poszanowanie tajemnicy zawodowej, jak i pracę pod superwizją.