Zespół

Lidia Karczmarz


Psycholog, psychoterapeuta. Trener umiejętności społecznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz całościowy kurs psychoterapii  organizowany przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Wiceprezes Fundacji Falochron na Rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Szkole. Prowadzi treningi rozwojowe oraz warsztaty umiejętności interpersonalnych i wychowawczych. Jako terapeuta pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą, prowadzi terapię indywidualną i grupową. Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w: Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziale Zaburzeń Emocji i Nastroju CMUJ. Obecnie pracuje w  Zespole Leczenia Środowiskowego oraz Psychiatrycznym Oddziale Dziennym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje pod superwizją.

Anna Wojciechowska


Psycholog, psychoterapeuta, trener kompetencji interpersonalnych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła 5 letni kurs psychoterapii w podejściu psychodynamicznym i systemowym, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.Prowadzi psychoterapię, poradnictwo psychologiczne i wsparcie interwencyjne w kryzysach. W obszarze pomocy psychologicznej pracuje od 11 lat. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodku Profilaktyki Edukacyjnej. Współzałożycielka Fundacji Falochron na Rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Szkole. Prowadzi zajęcia dla dzieci i dorosłych dotkniętych przemocą szkolną. Dodatkowo zajmuje się prowadzeniem warsztatów z zakresu umiejętności interpersonalnych i wychowawczych, prowadzi szkolenia antymobbingowe. Jest współwłaścicielem firmy szkoleniowej. Pomaga dorosłym, nastolatkom i dzieciom. Pracuje pod superwizją.